Home2019март

март 2019

Емоционалните послания затвърждават или провалят успеха

Съвременното замърсяване е част от живота

Емоционалната интелигентност и индивидуалните различия на

Емоционалната интелигентност като меко умение

Разбирането и осъзнаването на човешките емоции

Историята от раждането на “Кино и Вино” до старта на онлайн магазина