HomeИНТЕРЕСНОКак по месеца, в който сте родени, да определите защо сте дошли в този живот?

Как по месеца, в който сте родени, да определите защо сте дошли в този живот?

person on a bridge near a lake

Как по месеца, в който сте родени, да определите защо сте дошли в този живот?

Казват, че всеки месец от годината носи в себе си определена карма и жизнена задача…

Родените през януари са дошли в този живот при своите брат или сестра, за да им помагат и да ги пазят. Ако нямат родни брат или сестра, то се сближават  много с приятел или приятелка и с този човек е свързана кармичната им задача. Те винаги са до тях, когато се нуждаят от помощ или подкрепа.

Родените през февруари са дошли заради своите възрастни роднини – баба или дядо. Тези хора са за тях авторитет. Много често кармичната им задача е именно в това – да се грижат за възрастните и да развиват в себе си милосърдие и доброта.

Родените през март са тясно свързани с майките си и ако човек не е  самостоятелен, то майка му ще го манипулира и като възрастен и няма да го пуска да се отдалечи. Те трябва да развиват в себе си отговорност и самостоятелност.

Априлските деца са космически свързани с бащите. Задачата им е да изменят бащата, да повлияе на неговото мислене, да го направят  по-добър. Даже ако децата никога не са видели баща си, тази невидима връзка у тях се запазва до края на живота им.

Тези, които са родени през май, също са дошли заради майка си. Често им се налага да отговарят за постъпките на майките си и отношенията им не се развиват по най-добрия начин. В този случай трябва да приемат и да й простят.

Юни. Това са хора, които са дошли в този живот със задача да изградят хармонични отношения. Отделят голямо внимание в живота си на това и често такива хора са получили неприятен пример от родителите си, затова се стремят към хармония.

Родените през юли са дошли, за да раздвижат това, което е застояло. За тях е важно пътуването, прехода в друга страна или град, даже смяна на жилището. За да осъществят кармата си, те трябва да пътешестват или работата им да е свързана с много командировки.

Хората, идват на бял свят през август за да помирят своите родители. Задачата им да създадат в бъдеще взаимно разбиране в семейството.

СЕМЬЯ. ЛЮБОВЬ. ВЕРНОСТЬ. - Муниципальные новости - Новости, объявления,  события - Городской округ «Новая Земля»

През септември се раждат талантливи хора с кармичната задача да разкрият и развият своя талант. Те реализират кармата си, като се прославят с уникалните си способности.

Родените през октомври деца увеличават богатството на рода и затова трябва винаги да са внимателни с парите и с възможното наследство.

През  ноември се раждат деца, които трябва да повишат статуса на семейството и рода. Винаги при тях се наблюдава стремеж към обучение и кариера. Затова обикновено избират по-перспективен партньор за отношения. 

А през декември се раждат души, които още не са задължени на рода си. Това са свободни хора, без особена връзка с родителите. И основната им задача е в това да започнат да разбират самия себе си и желанията си, както и да оправят взаимоотношенията със семейството, тъй като именно родителите могат да помогнат в труден период. 

Източник: МИСТИКА В ЖИЗНИ

Share With: