HomeИНТЕРЕСНОСороптимист в България започва серия инициативи в сферата на образованието

Сороптимист в България започва серия инициативи в сферата на образованието

Сороптимист

Сороптимист в България започва серия инициативи в сферата на образованието

През 2022 г. Сороптимист в България отваря международни стипендиантски програми и серия инициативи в сферата на образованието и социалното предприемачество

Над 1 600 са присъдените стипендии за 2021 г. в проекти на различните европейски съюзи на неправителствената женска организация Сороптимист Интернешънъл. Най-голямата международна организация работи за трансформиране живота и статуса на жените и момичетата чрез овластяване и нови възможности. Хилядите проекти дават възможност за допълнително образование и осигуряват професионално обучение. Образованието помага на жените и момичетата да реализират своя потенциал и да се издържат, а в много случаи е и средство за изкореняване и предотвратяване на насилието срещу жени.

През 2022 г. клубовете на Сороптимист Интернешънъл Съюз България планират поредица от активности и събития за споделяне на опит, придобиване на лидерски умения и развитие на социалното предприемачество сред жените и момичетата.

Активностите стартират с подкрепа на социално-образователната инициатива „Започни млад“ (Start Young). Тя се реализира под формата на предприемачески състезания, а първото от тях ще се проведе онлайн от 4 до 6 февруари в Пловдив . Форматът е социално ориентиран и напълно безплатен за участниците, като неговата цел е да подпомогне младите предприемачи чрез образование, популяризация и вдъхновение. Най-добрите проекти, които се класират на финалите получават и множество награди на стойност над 15 000 лева, както и подкрепа за реализация на идеите си.

„Образованието е основен фокус на дейността на Сороптимист Интернешънъл, а стипендиантките ни програми откриват нови възможности за реализация пред много жени и момичета. Нашата мисия е да подпомагаме надграждането на знания във всички сфери на живота, насърчаване на социалното предприемачество, международното разбирателство, добра воля и мир. Щастливи сме да бъдем част от инициативата „Започни млад“ и ще направим всичко възможно чрез международната мрежа на организацията, тя да достигне и до други държави в ЕС“

– споделя Ани Чакърова, президент в настоящия мандат на Сороптимист Интернешънъл Съюз България.

В допълнение към безвъзмездните средства, финансирани от фондовете за стипендии на Soroptimist International of Europe, съюзите и клубовете в цялата Федерация отпускат множество стипендии и организират различни менторски програми, които дават възможност на жените в техните страни и общности да постигнат своите професионални цели. Безвъзмездни средства в размер на милиони евро се отпускат всяка година за финансиране на професионално обучение, надграждащи програми, учене в чужбина и специализирано образование. В различните европейски държави съюзите и клубовете си сътрудничат с други институции в наставничеството на млади жени или работят с университети, за да създават персонализирани програми за участниците.

„Нашите менторски програми приемат редица различни форми, но всички служат на една и съща цел: да овластяват жените в кариерата им. И тази година в България ще продължим Лидерската Академия, като планираме да отворим и нова програма за социално предприемачество. Усилията ни ще са насочени в подпомагане на образованието в STEM дисциплините, защото вярваме, че бъдещето принадлежи на науката и технологиите. Планираме също така серия информационни срещи в средните училища за беседи срещу кибернасилието – тема, която придобива все по-голямо значение.“

– допълва Чакърова.


Сороптимист Интернешънъл обединява 72,000 членове в 121 страни. Членовете на Сороптимист Интернешънъл са жени лидери в своите общности, вземащи решения и участващи в обществения живот. Те работят в партньорство с жени и момичета в различни възрасти и интереси, за да подпомагат тяхното образование, да ги овластяват и да им предоставят възможности. От 100 години, проектите на Сороптимист Интернешънъл по места са насочени към проблемите на дискриминацията и неравенството, преживявани от жени и момичета. Организацията активно подкрепя постиженията на Пекинската Декларация и Платформа за действия, както и Програмата за устойчиво развитие до 2030 г

В България Soroptimist функционира повече от 20 г. и има клубове в София, Русе, Пловдив, Варна и Бургас.

Share With: