HomeИНТЕРЕСНОТоп 10 на най-продаваните книги на Издателството на Нов български университет

Топ 10 на най-продаваните книги на Издателството на Нов български университет

Топ 10 на най-продаваните книги на Издателството на Нов български университет

Център за книгата представя най-купуваните книги на Издателството на Нов български университет през януари 2022 г. Класация Топ 10 се поддържа в сайта Електронен каталог на изданията на НБУ. Център за книгата организира представяния на изданията на Нов български университет, видеата могат да се гледат в едноименната фейсбук страница и в ютюб канал New Bulgarian University.

„Артикулационни нарушения : Ръководство за терапия“ от Екатерина Тодорова, 25.00 лв.

Книгата „Артикулационни нарушения – ръководство за терапия“ е трето допълнено и преработено издание. Резултат е от дългогодишна клинична, теоретична и преподавателска работа на автора. Описва теоретичната и терапевтичната рамка на специфичните нарушения в артикулацията, фонетиката и фонологията на българския език. Представени са конкретни терапевтични стратегии и етапи на логопедичната интервенция при артикулационни нарушения; артикулационната и акустичната характеристика на нормативните фонеми; видовете неправилна артикулация; методите за постановка, автоматизация и диференциация на нарушените звукове. Ръководството предлага конкретен лингвистичен материал и логопедични упражнения за преодоляване на артикулационните нарушения. То е полезно за клиничната работата на логопеди и представлява интерес за всички, които се интересуват от правилната реч на децата.

„Здравейте! : Учебник по български език за чужденци : А1 – А2“ + Компактдиск от Галина Куртева, Кръстинка Бумбарова, Стефка Бъчварова, 45.00 лв.

Учебникът „Здравейте!“ представлява част от цялостен курс по български език за чужденци, съставен в съответствие с Европейската езикова рамка. Информацията покрива ниво А1+ и ниво А2+. Съдържа лексикален и граматичен материал, необходим за създаването на основните езикови компетентности за ниво А1 според Общата езикова рамка на ЕС. Методиката предполага работа с преподавател.

От симптома към диагнозата в логопедичната практика“ от Виолета Боянова, 11.00 лв.

Настоящата книга представя основни принципи на диагностичния процес в логопедията; съвременни методи за операционализиране на оценката при различни когнитивни функции и мястото им в комплексната диагностика; етапите на диференциално-диагностичния процес, като ги илюстрира с богат набор от анализ на клинично интересни случаи; основни маркери за диференциране на отделните комуникативни нарушения в логопедията; резултати от проучване на хемисфериалната латерализация при деца с дисфазия на развитието и техните родители; етиопатогенетичните механизми за поява на дисфазия на развитието с акцент върху хередитарния характер на част от носителите на това развитийно нарушение.

Здравейте! : Учебник по български език за чужденци : В1 – В2 + СД“ от Галина Куртева, Кръстинка Бумбарова, Стефка Бъчварова, 47.50 лв.

Представеният учебник е втора част и естествено продължение на добре познатия и утвърден учебник „Здравейте“ – първа част, който вече повече от три години се прилага в обучението по български език на чужденци. Втората част продължава представянето на граматични, лексикални и комуникативни знания и умения в усвояването на български език като чужд. Надграждат се знанията от ниво А1-А2 и се развиват до ниво В1-В2, съгласно Европейската езикова рамка в чуждоезиковото обучение. Учебникът е предвиден главно за обучение на студенти във ВУЗ, но също така би могъл да се използва и при всяко обучение по български език като чужд. Методиката на учебния комплект предполага работа с преподавател, но е възможно и самостоятелно изучаване. Той представя особеностите на българския език и дава социокултурна информация за България. Подбрани са основни и типични комуникативни ситуации, които отразяват съвременните реалии при общуване на хората в България.

„До Света гора и назад“ от Стефан Шиваров, с предговор и научна редакция Владимир Димитров, 17.00 лв.

Д-р Владимир Димитров: През 1934 г. счетоводителят в Българските държавни железни­ци Стефан Шиваров предприема поклонническо пътуване до све­тогорските манастири, разположени на Атонския полуостров. Както отбелязва в увода към своя пътепис, написан през същата година, желанието му да посети Света гора се породило още през 1908 г., но чак през 1933 г. той решава да се отправи на така желано­то пътуване, най-вече за да благодари на Божията майка, че чрез нейните молитви пред Спасителя го е дарила със син, след осем го­дини бездетие, и да обещае пред чудотворните икони, съхранява­ни там, че ще възпита сина си в православната вяра и ще го дари на Църквата, за да служи като истински достоен служител и брани­тел на Православието. Негов спътник в поклонническото пътува­не на следващата година е тъкмо малкият Николайчо – бъдещият богослов, професор и протопрезвитер Николай Шиваров (р. 1930).

Специфични артикулационни нарушения през детството“ от Екатерина Тодорова, 12.00 лв.

Книгата е резултат от дългогодишна клинична, теоретична и преподавателска работа на авторката в областта на говорната и езиковата патология. Систематизирани са моделите за интерпретация на специфичните нарушения във фонетиката на българския език и се уточнява взаимодействието на ненормативното говорно поведение с други области на функциониране – емоционално, поведенческо и социално. Представено е собствено епидемиологично проучване, което установява социалната значимост и разпространението на артикулационните нарушения, както и подпомага оптимизирането на оценката и характеристиката на атипичното артикулационно поведение с цел подобряване на ефективността на специализираните интервенции и предлаганите услуги за тези деца. Книгата е предназначена за логопеди, но предоставя полезна информация и за специалисти от други научни области, които се интересуват от аспектите на говорно-езиковото поведение в детска възраст. Тя може да служи и като учебно пособие за студенти от бакалавърски, магистърски и докторски програми, които имат отношение към нарушенията на артикулацията, фонетиката и фонологията на българския език.

„Международно биенале на стъклото : 2021“ с арт директор Константин Вълчев, съставителство и превод на английски език Любомира Вълчева-​Нъндлол и Косара Константинова, 40.00 лв.

Международно биенале на стъклото /МБС/ е най-мащабното и професионално ориентирано събитие в България, посветено изцяло на художественото стъкло. То се провежда в периода септември-октомври, на всеки две години.

Д-р Любомира Вълчева-Нъндол: Въпреки физическата изолация ние работихме по подготвянето на богато виртуално пространство, където се изградиха значими форуми, фокусирани върху индивида и създаващи социално пространство за сближаване на международни автори на художественото стъкло. В стремежа си да се сближим виртуално, успяхме да се опознаем по-добре. МБС даде глас на подкрепящите го артисти и този процес се оказа изключително ползотворен в развитието на фокуса му върху социалния аспект на изкуството. Красивите и изтънчени обекти, които избрахме да изложим на биеналето, са репрезентация на техните автори и богатите им лични и артистични пътища. Гласът на създателите им ги разкрива в една по-широка перспектива, която МБС си постави за цел да представи.

Изданието на МБС през 2021 г. е доказателство, че изкуството винаги намира начин да съществува и обедини.

Здравейте! : Учебник по български език за чужденци : С1–С1+“ с автори Галина Куртева и Дейвид Кируан, 49.90 лв.

Учебникът е трета и последна част от проекта на Нов български университет за цялостен курс по български език за чужденци. Обхваща ниво С1 и ниво С1+ и е предназначен за учещи се – за студенти, курсисти и за всички, които вече са покрили предишните нива. Методиката на учебния комплект „Здравейте“ предполага работа с преподавател, но на това ниво е възможно и самостоятелно изучаване. Целта на авторите е студентите да придобият високопрофесионални езикови умения при слушане, четене, говорене и писане. Учебните раздели следват прогресията на комуникативната компетентност на съвременния български език. Граматиката е по-слабо застъпена и присъства повече имплицитно, отколкото чрез подробни граматични обяснения. Акцентът е поставен изцяло върху работата за разширяване и обогатяване на лексиката и фразеологията на студентите, на стилистичните и синтактични особености на езика, за постигане на по-висока комуникативна компетентност.

Къщите още говорят“, текст Мариана Екимова-Мелнишка; сн. Александър Н. Геров, 31.00 лв.

Още 360 забележителни къщи в 18 града на България разказват историите на своите създатели и обитатели във втория том на успешния проект на Нов български университет, започнал с книгата „Къщите говорят“ и продължаващ сега с „Къщите още говорят“. С 360 автентични цветни снимки и документално подкрепена фактология авторите Мариана Екимова-Мелнишка, журналист, преводач и преподавател, и доц. д-р Александър Н. Геров, математик и любител-фотограф, отново създават многоцветна панорама на облика и живота в още големи и малки градове за краткия период от Освобождението до Втората световна война – чрез европейската им архитектура и идеалистичния патриотизъм на родените и работили в тях известни и неизвестни строители на съвременна България, както ги нарича историографът Симеон Радев.

„Археология на стария железодобив на Долен Дунав и в Старопланинската област : Римска императорска епоха – край на XVIII в.“ от Боян Думанов, 18.00 лв.

Настоящият труд е посветен на изключително важен, но често подценяван аспект от развитието на старата икономика на Балканите – железодобива. Анализът на археологически, исторически и етнографски данни, комбиниран с подходи на аналитичната химия и геоархеологията, дава възможност за допълнения, надграждане и създаване на нови модели за функционирането на старата железодобивна индустрия.

Монографията е предназначена преди всичко за специалисти в областта на римската, късно-античната и средновековната археология и история, но може да се ползва и от студенти и от по-широк кръг читатели с интерес към древната икономика и система на обмен.

Share With: