HomeИНТЕРЕСНОВойната не е неутрална спрямо пола

Войната не е неутрална спрямо пола

Сороптимист България

Войната не е неутрална спрямо пола

В случай на въоръжен конфликт, жените страдат непропорционално. Жените рядко искат война, но са най-засегнатите от нея. В мирните преговори, те обикновено отсъстват, или са изключени.

Жените от международната женска организация Сорптимист Съюз България публикуваха изявление на Европейската федерация по повод войната в Украйна.

Конфликтът в Украйна не може да ни остави безучастни. Страхуваме се за здравето и благосъстоянието на милиони жени и момичета, които могат да бъдат наранени, да загубят домовете и работата си, да бъдат принудени да променят местоживеенето си, да се лишат от образование, да бъдат изнасилвани и убивани. Жените са много по-уязвими към военни престъпления от мъжете.

Призоваваме държавите да зачитат напълно човешките права на всички жени и момичета в Украйна както е посочено в Конвенцията за правата на човека на Съвета на Европа, към която са се присъединили страните членки, включително Русия и Украйна.

Призоваваме всички Европейски страни да приемат граждани на Украйна, които бягат от зоните на военен сблъсък и търсят безопасност. Жените и момичетата трябва да получават специална закрила поради тяхната по-голяма уязвимост.

Нашата организация, Сороптимист Интернешънъл Европа, е представена в повечето Европейски страни, включително в Русия и Украйна. Ние работим по проекти обучаващи, овластяващи,  осигуряващи възможности  за реализация на жени и момичета – молим ви да се присъедините към нас в помощ на жените в зоната на военни действия.


Share With: