HomeЗДРАВЕМобинг – тормоз на работното място

Мобинг – тормоз на работното място

Мобинг - тормоз на работното място

Мобинг – тормоз на работното място

Новата книга на психолога предоставя едно от малкото проведени и публикувани емпирични изследвания по темата в България 

Колко от нас са се чувствали зле поне веднъж на работното си място? 

А колко от нас са се чувствали отритнати и изолирани от екипа, в който попадат? 

Много…

За жалост, не винаги успяваме да слушаме съвета „просто си свърши работата и си тръгвай“ или „не е нужно да си приятел с всички на работа, това е просто работа“. Прекарваме голяма част от живота си на работа, съответно няма как средата да не ни повлияе. Темата за сексуално насилие на работното място, психически тормоз, токсична среда и ниско заплащане е широко обсъждана. 

Книгата „Моралният тормоз на работното място – разрушителното явление в организацията“ на психолога Георги Добрев ни представя едно от малкото проведени и публикувани емпирични изследвания по темата в България. Предложена е и една обширна теоретична рамка, която да въведе в естеството на това явление, наричано от някои автори „мобинг (mobbing)“, както и възможните негативни последствия за участниците в него. В труда се разглежда и връзката на моралния тормоз с личността на служителите, техния трудов стаж, пол, възраст и образование. В специален разговор за MADAMSKO, авторът споделя защо мобинг явлението е провокирало интереса му.

Кое ви прокира да напишете книгата?

Написах тази книга, за да повиша информираността на работещите хора у нас, тъй като вярвам, че първата стъпка за работата с даден проблем, е да го назовем с името му. За съжаление много често сме изправени пред различни негативни преживявания в организацията, като моралния тормоз, за които ни е нужно повече време, за да успеем да осъзнаем случващото се, защото те не оставят видими следи. А когато няма следи, които можем да видим и да докоснем, започваме да се съмняваме в нас, в нашето възприятие и разбиране за случилото се, което от друга страна е един от механизмите на мобинга, отнемайки личността и контрола на жертвата.

Интересът ми към това негативно явление се породи от дългогодишния ми опит в разнообразни организации и ситуации, с които съм се сблъсквал. Това е и основната причина за честата смяна на работните ми места, което към онзи момент изглеждаше много плашещо. Плашещо, тъй като за няколко години трудов стаж преминах през десетки длъжности, срещнах се с редица личности, мениджъри, отношения и поведения. Някои от тях бяха изключителни, към които се връщам с усмивка и благодарност, други, не чак толкова, но се учим от опита си, най-вече от негативния.

Съществува ли перфектно работно място?

Няма работно място, което напълно да отговори на нашите очаквания поради редица причини. От една страна заради художествените и холивудски представи за организацията. От друга фактът, че нашите потребности се променят във времето, заедно с нас. Разбира се, има и редица други фактори, които оказват своето влияние върху нашето възприятие и очаквания. 

Изследването предоставя информация за връзката на моралния тормоз на работното място, демографските показатели на служителите и личностовите им черти според типологията на британския психолог Ханс Айзенк. Резултатите се отнасят повече към служителите от женски пол, отколкото до мъжете, поради ограничение на извадката. Беше установено, че мъжете, служителите с по-ниска образователна степен от бакалавър и тези с по-високи нива на невротизъм, преживяват по-силно деструктивното явление мобинг в работата си. Също така е установена и връзка между моралния тормоз на работното място и личностната черта невротизъм. Това е в подкрепа на твърдението, че по-невротичните служители преживяват повече мобинг, отколкото емоционално стабилните. От друга страна настоящото изследване не успя да потвърди хипотезите, свързани с трудовия стаж, интровертността и възрастта на служителите.

Здравословна среда = доволен служител, доволен служител = лоялен служител

С поколението Gen Z много хора смятат, че този модел на отношение на работното място ще бъде изкоренен. Това са хората, които започват да управляват пазара, а не той тях. 


Прочетете още: Ползвате ли приложения за запознанства? – съвети на психолога

Най интересното от седмицата в MADAMSKO:

Share With: