октомври 2022

Реките могат да се сливат по различни начини. Един от най-популярните варианти е поглъщането на по-малка река в по-голяма. Нека да разгледаме няколко уникални места в света, където реките са се срещнали и съединявали.