HomeИНТЕРЕСНОЖенското генитално осакатяване: нека прекъснем цикъла

Женското генитално осакатяване: нека прекъснем цикъла

Женското генитално осакатяване: нека прекъснем цикъла

Женското генитално осакатяване: нека прекъснем цикъла

На 6 февруари, обявен от ООН през 2012 г., се отбелязва Международния ден за борба с гениталното осакатяване на жени.

Ден, посветен на повишаване осведомеността и насърчаване на действия за прекратяване на тази вредна практика, която засяга милиони момичета и жени по света. Този ден служи като решаващо напомняне за продължаващите усилия за изкореняване на гениталното осакатяване на жени – практика с дълга и тревожна история.

Гениталното осакатяване на жени е частично или пълно отстраняване на външните женски гениталии по немедицински причини. Това е практика, която причинява физически и психологически увреждания на милиони момичета и жени. Изчислено е, че над 200 милиона жени и момичета са били подложени на генитално осакатяване. Допълнителни 3 милиона са изложени на риск всяка година. Това е нарушение на човешките права и форма на насилие, основано на пола и е неприемливо в днешния свят.

Филмът „Пустинно цвете“

Един филм, който помогна да се хвърли светлина върху проблема с осакатяването на жени, е „Пустинно цвете“. Този филм, базиран на истинската история на Уорис Дири, сомалийски модел и активист, описва мъчителните преживявания на младо момиче, което се подлага на генитално осакатяване и бяга в Европа, за да изгради отново живота си. Чрез нейната история филмът осигурява мощно напомняне за опустошителното въздействие на гениталното осакатяване на жени и колко е важно да се сложи край на тази вредна практика.

Практика, която все още продължава

Въпреки признаването на гениталното осакатяване като нарушение на човешките права от организации като Световната здравна организация (СЗО) и Организацията на обединените нации (ООН), практиката остава широко разпространена в много страни. От десетилетия се полагат усилия за елиминиране ѝ, като в много страни е постигнат напредък. Закони, криминализиращи практиката, са приети в над 30 страни. Други са въвели политики и програми, насочени към обучение на общностите и предоставяне на подкрепа на тези, които са били подложени на генитално осакатяване.

Предстои обаче много работа за изкореняване на тази нехуманна практика в световен мащаб.


Прочетете още: Депресията – „Чумата на 20ти век“

Най-интересното от седмицата в MADAMSKO:

Share With: