HomeИНТЕРЕСНОКак ефективният ръководител взема решения според Питър Дракър?

Как ефективният ръководител взема решения според Питър Дракър?

Как ефективният ръководител взема решения според Питър Дракър?

Как ефективният ръководител взема решения според Питър Дракър?

В своята книга „Ефективният ръководител“ Питър Дракър споделя, че един ефективен ръководител прави силата на хората продуктивна и производителна.

Той знае, че за да постигне добри резултати, трябва да използва всички сили, с които разполага – силата на сътрудниците, силата на висшестоящите и собствените си сили. Питър Дракър смята, че основната цел на една организация трябва да бъде да направи човешката сила продуктивна. Задачата на компанията е да използва възможностите на всеки един като конструктивни елементи в общата картина.

Едно от първите предизвикателства, с които се сблъсква ръководителят, е изборът на персонал или, казано по друг начин, кадровият подбор. Успешният мениджър не омаловажава слабостите на служителите си, но в същото време не гледа на тях като на провали. Ако някой ръководител избира персонала си като отбягва недостатъците на хората, в най- добрия случай стига до това да назначи посредствени служители. В реалния живот не съществуват хора, които имат само силни страни и нямат слабости. Много примери ни показват, че успешните хора почти винаги имат и много недостатъци. Където има върхове, има и долини. Никой човек не е компетентен във всички области.

Какво друго ще научите от „Ефективният ръководител“?

Авторът на книгата помага на читателите да разберат как ефективният ръководител взема решения, делегира власт, разпознава собствените си силни и слаби черти и използва времето, знаейки, че то е най-ценният ресурс, който може да има. Освен това успешният мениджър подкрепя своя екип, като създава условия за ефективно комуникиране и насърчава служителите да развиват своите умения. Това води до един колективен успех. Ефективният ръководител трябва да обръща внимание на своите силни черти, да усъвършенства уменията си и да се учи от грешките си. Освен това е необходимо да знае как да работи ефективно с другите, как да създаде продуктивна работна среда и как да помага на служителите си да постигнат по-добри резултати.

Питър Дракър
Питър Дракър
Снимка: Jeff McNeill

Ефективният ръководител води чрез личния си пример

Помислете си за някой изпълнителен директор, на когото се възхищавате. Изглежда ли ви толкова способен, че направо е роден за тази работа? Всъщност ефективният ръководител не се ражда такъв, той се създава. Това означава, че и вие може да станете успешни мениджъри.

Първата стъпка е да се заемете със себе си. Добрият ръководител не се опитва да променя хората, а ги води чрез личния си пример. Американският президент Хари Труман е идеален пример за ефективен лидер. Той встъпва в длъжност през 1945 година. Макар да има желание да се съсредоточи върху вътрешните проблеми на страната, Труман осъзнава, че има проблеми навън, които се нуждаят от незабавно внимание.

Хари Труман
Хари Труман
Снимка: Bettmann Archive/Getty Images

Фокусира се върху външната политика и в крайна сметка остава в историята като един от най-ефективните президенти на САЩ. Успешните лидери могат да постигнат отлични резултати единствено ако постоянно развиват себе си и се стремят към усъвършенстване. Питър Дракър съветва читателите да погледнат дълбоко в себе си и да открият своите слабости. Това обикновено са нещата, които на хората им е трудно да променят. Ефективността може и трябва да бъде научена.

Ефективният ръководител знае, че работата му се преценява въз основа на постигнатите от него резултати

Съвременното общество е изградено от организации, които трябва да бъдат ефективно и ефикасно управлявани. Успехът на едно модерно общество и умението му да оцелява зависят от ефективността на хората, които работят като ръководители в организациите. Успешният лидер бързо се превръща в ключов ресурс, а постиженията му се измерват посредством неговите резултати. Успехът на една организация всъщност до голяма степен зависи от добрата работа в екип. Почти във всеки бранш се налага служителите да работят съвместно. Затова комуникацията е от жизнено важно значение. Ефективните ръководители знаят как да насочват разговорите така, че да постигнат оптимални резултати. Комуникацията между тях и служителите трябва да бъде открита и максимално ясно.

Какво още съветва книгата „Ефективният ръководител“?

Ефективният ръководител се вслушва в мнението на останалите и се учи от грешките си

Питър Дракър съветва ръководителите да се вслушват в мнението на другите хора и да го сравняват със своето, когато взимат решения. Обръщането на внимание на алтернативни гледни точки позволява на хората да бъдат по-открити и честни.

Времето е ценен ресурс, затова ефективният ръководител елиминира всички безполезни действия, които го убиват и крадат

Питър Дракър съветва читателите да си попълват почасов календар или график, за да знаят как изразходват времето си. ЗПитър Дракър препоръчва на ръководителите да се освободят от всичко, което краде от времето им. Това може да бъде ненужна среща, социални медии, вечеря с клиенти или нещо друго. Авторът на книгата смята, че успешните лидери не разпиляват този така ценен ресурс.

Ефективният ръководител се съсредоточава върху силните черти на своите служители и по този начин изгражда продуктивна работна среда

Питър Дракър смята, че делегирането е важно умение, но изисква определени усилия. Ефективните ръководители прибягват до делегирането, за да се възползват от силните качества на човека, а не да го накарат да свърши работата вместо тях. Делегирайте единствено когато някой е по-добър в дадена работа от вас. Постарайте се той да разполага с достатъчно време и ресурси, за да осъществи задачата.

Да бъдете лидер не означава само да делегирате и карате хората да вършат вашата работа. Вие имате свои отговорности и задачи, които трябва да свършите лично. Съсредоточете се върху това, което можете да направите, за да допринесете за успеха на организацията. Изпълнявайте си задачите и използвайте уменията си, за да оправдаете позицията и работата си. Това се отнася не само за ръководителите, но и за всеки един служител в компанията.

Ефективният ръководител се придържа към решенията си дори когато се сблъсква с критика

Всеки ден мениджърите са изправени пред многобройни избори. Вземането на правилни решения е трудно. Изпълняването им обаче може да се окаже още по- предизвикателно и тежко. Ефективният лидер трябва да се придържа докрай към своите решения. За съжаление, взимането на погрешни решения също е често срещано. Успешните ръководители трябва да стоят зад думите си и да защитават своите избори. Тяхна работа е да поемат отговорност за действията си. Разбира се, другите могат да ги критикуват, ако решението, което са взели, не успее, но поемането на риска е част от работата.

Група хора, разработващи бизнес план в офис
Снимка: Freepik.com

Чуйте ключовите моменти от световноизвестни заглавия в Бързи Книги - първото мобилно приложение за аудиорезюмета на книги в България.  

Свалете приложението Бързи Книги безплатно сега:


Прочетете още: Защо всеки ден е важен според книгата на Джордан Лий Дули?

Най-интересното от седмицата в MADAMSKO:

Share With: