HomeИНТЕРЕСНОСветовен ден за безопасност и здраве при работа

Световен ден за безопасност и здраве при работа

изображение с разнообразие от професии

Световен ден за безопасност и здраве при работа

Глобалният диалог на Световния ден за безопасност и здраве при работа през 2023 г. ще проучи как да приложим безопасна и здравословна работна среда като основен принцип и право.

Световният ден за безопасност и здраве при работа за 2023 г. ще бъде отбелязан на 28 април и ще изследва темата за „безопасната и здравословна работна среда като основен принцип и право на работното място“.

Тазгодишната тема на Световният ден за безопасност и здраве при работа

Портрет на група инженери и корпоративни мениджъри, стоящи във фабрика и гледащи камера.
Снимка: Freepik.com

Темата, определена от Международната организация на труда (МОТ) за тазгодишния Световен ден, разглежда идеята за безопасната и здравословната работна среда като основен принцип и право на работа. Това следва включването му в рамката на МОТ за основни принципи и права на работното място.

Добрият дизайн на работата подкрепя това право, като насърчава безопасна и здравословна физическа и психосоциална среда за работниците. Лицата, които притежават бизнес или предприятие имат задължението да обмислят добър работен дизайн, който обхваща четири ключови съображения:

  • Работата – начина, по който се извършва работата, продължителността на задачата, честотата и сложността;
  • Вашите нужди, предпочитанията и възможностите на работниците;
  • Физическата среда – включително самото работно място, завод, оборудване, материали и вещества;
  • Системите и процесите, включени в работата – включително информационни технологии, бизнес управление и човешко взаимодействие.

Повече за събитието

заети облечени в бизнес облекло хора стоящи на опашка
Снимка: Freepik.com

Домакини на събитието ще са Хоаким Пинтадо Нунес (Началник на клон лабораторна администрация/безопасност и здраве при работа в МОТ) и Манал Аззи (Ръководител на екип по БЗР в МОТ).

Събитието ще популяризира новото основно право, което беше признато в резолюцията на Международната конференция по труда през 2022 г., и ще включва дискусия относно действията, които тристранните членове на МОТ могат да предприемат в бъдещето.


Прочетете още: Тези снимки спечелиха конкурса за фотография на Apple Shot on iPhone

Най-интересното от седмицата в MADAMSKO:

Share With: