Колко високо ще се изкачите с Джон Максуел?

Колко високо ще се изкачите с Джон Максуел

Акцент в книгата на Джон Максуел „Колко високо ще се изкачите?“ е правопропорционалното отношение между положителната нагласа и успеха.

🎧 Слушай статията:

Днес идеите за позитивното мислене и владеенето на ума като средства за постигане на успех са повече от актуални. Често чуваме съветите: „Гледай от добрата страна на нещата“, „Визуализирай успеха“ и т.н. Но възможно ли е изобщо положителната нагласа да повлияе на негативните ситуации в живота и тяхното разрешаване към по-добро?

Отговор на този въпрос търси и Джон Максуел в книгата си „Колко високо ще се изкачите?“. В нея той подробно разглежда силата на нагласите и как те влияят на ситуациите в нашия живот.

Според автора позитивната представа и оптимизмът са способни да повишат ефективността на човек. Както и обратното – негативните нагласи привличат проблеми. Факт е, че човекът не може да контролира всичко, което се случва в живота му, но всеки може да избере начина, по който да реагира.

Книгата се фокусира върху правопропорционалното отношение между положителната нагласа и успеха. Връзка, която много хора не осъзнават. Човек, който вижда негативната страна на всяка възможност, е обречен на провал. А от друга страна, този, който вижда възможност във всеки провал, е обречен на успех. 

Джон Максуел обръща специално внимание и на провала

Неговият апел към читателите е да приемат трудностите в живота като предизвикателства, а не като предвестник на упадък. Той твърди, че страхът от несполуката е нездравословен както за емоционалното, така и за физическото състояние на хората.

В ситуация на житейска катастрофа човек не трябва да се поддава на изкушението да придава негативен характер на ситуацията. Неуспехът не е качество, присъщо на човека, а външен, преходен фактор. Предизвикателствата не траят вечно, а преминаването  през тях трябва да служи за вдъхновение към личностното израстване.

Джон Максуел
Снимка: maxwellleadership.com

Нагласите са в пряка зависимост от заобикалящата ни среда и от самооценката ни

Създаването на нагласи като цяло е зависимо от много фактори, но според Максуел най-важният е заобикалящата среда. Именно в обкръжението се коренят положителните или отрицателните нагласи към различни неща в живота. Той дава конкретен пример с детството – до голяма степен представите на децата за света около тях се формират от средата, в която те растат. И макар всяко едно отношение да подлежи на промяна, по-трудно е да се променят тези, които са трайно установени още от детството.

Нагласите се формират от личната представа на човек за себе си и от това, как изглежда той в очите на другите. Хората, които мислят позитивно за себе си, са склонни към по-висока ефективност и обратното.

Ако искате да промените начина, по който се държите, тогава е жизненоважно да обърнете внимание на начина, по който се чувствате вътре в себе си. Моделите на поведение, които се коренят в представата за собственото ви Аз, са най-трайни. Затова човек, който иска да промени даден навик, би трябвало да се фокусира първо върху идентичността си. Това означава, че вместо да се насочи към целта, която иска да постигне, или към начина, по който ще стигне до нея, човек трябва да се съсредоточи върху това, каква личност иска да бъде. 

Ефективността на човек по време на работен процес е свързана с неговата нагласа

Положителната нагласа води до добро представяне, а отрицателната нагласа – до лоши резултати. Това разбиране е прието от много компании, където потенциалните служители се одобряват на база тяхната нагласа вместо спрямо нивото на професионалните им умения. Липсата на конкретни знания може да бъде запълнена с правилно обучение, докато негативната нагласа е по-трудна за коригиране.  Бизнесите, които наемат хората заради тяхната обективна нагласа, са склонни да бъдат иновативни в своята сфера. 

Емоциите могат да бъдат заразни

Емоциите могат да бъдат заразни
Снимка: Freepik.com

Вашата нагласа към заобикалящия ви свят може да бъде повлияна от емоциите на хората, с които споделяте една и съща среда на живот. Това означава, че вашата положителната или отрицателната нагласа към дадена ситуация, например, може да е следствие от отношението на ваш колега или близък човек към същата тази ситуация. Изследователите считат, че човек може да прихване чуждите емоции подобно на заразяването с вирус.

Първият етап на емоционалната зараза, който настъпва, без да го осъзнавате, е имитирането. Ако видите човек, който се мръщи, твърде вероятно е и вие да се намръщите. Вторият етап на емоционалната зараза включва цикъл на обратна връзка. Ако при първия етап вие се мръщите не защото сте нещастни, а защото някой друг го е направил, то при втория, когато лицевите ви мускули се включат, вие започвате да усещате реално чувство на нещастие. Това е така, защото самото движение на мускулите провокира мозъка.

Емоционалната зараза действа и в обратната посока. Щастието е точно толкова заразно, колкото и нещастието. Най-лесната стратегия за повишаване на позитивността в живота ви би била да допускате в най-близките си кръгове хора с положителни нагласи.

Всеки неуспех има потенциал да се превърне в стъпка напред

Да, но това зависи от нагласата, с която ще подходим към преживения провал. Джон Максуел определя неуспеха като нещо неизбежно, което често пъти е предизвикано от обстоятелства извън нашия контрол. Най-важното за възстановяването след това е отношението на човека към самата ситуация. Максуел твърди, че хората с позитивни настроения са склонни по-лесно да се изправят отново на крака. 

Хората с нагласа за израстване гледат на неуспеха по напълно различен начин. Те разбират, че несполуките са част от живота. Освен това те приемат своите спънки като възможности за израстване. Провалът е възможност, а не задънена улица. Докато хората с фиксирана нагласа правят всичко по силите си, за да избегнат допускането на грешка, хората с нагласа за растеж са готови да рискуват, защото възприемат провала като временно явление.

В заключение може да се каже, че книгата на Джон Максуел „Колко високо ще се изкачите?“ е абсолютно фокусирана върху развитието на личността. Той признава, че средата е от изключително значение и че хората, които са се сблъсквали с големи предизвикателства в детството, може да изпитват сериозни затруднения с това да поемат отговорност в своя живот. Все пак Максуел твърдо вярва, че хората могат да преодолеят всякаква трудност чрез силата на положителните нагласи. 

Чуйте ключовите моменти от световноизвестни заглавия в Бързи Книги - първото мобилно приложение за аудиорезюмета на книги в България.  

Свалете приложението Бързи Книги безплатно сега:


Прочетете още: Как фармацевтичните компании подвеждат лекарите и вредят на пациентите

Най-интересното от седмицата в MADAMSKO: