10 години Сороптимист Интернешънъл клуб Русе

10 години Сороптимист Интернешънъл клуб Русе

Вече 10 години Сороптимист Интернешънъл Клуб Русе следва мисията на своята стогодишна международна организация да трансформира живота и статута на жени и момичета чрез образование, икономическо овластяване и създаване на възможности за разгръщане на потенциала им.

🎧 Слушай статията:

Още от основаването на клуба на 2 юни, 2013, дамите, които избраха да членуват в него започнаха активна проектна дейност, насочена към повишаване на осведомеността, застъпничество за правата на жените и създаване на възможности за реализация както на талантливи момичета и момчета, така и на жени и деца в неравностойно положение. 

Сороптимист Интернейшънъл клуб Русе

Един от големите проекти на клуба – „ Учим чрез действия  – учим с любов“ получи финансова подкрепа от СИ Федерация Европа.  Чрез неформални образователни  дейности децата от ЦРДУ и ЦНСТ, Русе разшириха знанията си в много области – история и традиции, здраве и безопасност, музика. Вече четвърта година в центровете ползват абонамент за системата „Уча се“, предоставян от клуба. И досега продължават срещите с децата за още интересни преживявания. Тази пролет заедно учихме за птиците и другите обитатели на Природен парк Русенски лом. Боядисахме сами къщички за птици и сега те посрещат своите обитатели в Ботаническата градина на Русенския университет.

„Не си сама“

С друг голям проект „Не си сама“, дамите последователно работиха за повишаване на здравната култура и осведоменост относно превенцията на заболяването рак на гърдата и осигуряване на психологическа подкрепа на преживялите тази тежка диагноза. Този проект получи Награда за най-добра практика (Best Practice Award) на федеративно ниво. Започнал през 2015 г., проектът продължава и до днес. Наскоро с посредничеството на СИ Клуб Русе над 100 жени получиха безплатно гръдни епитези и други материали. 

Безспорно, най-известен на обществеността клубът стана със своите многобройни инициативи  в защита на жени, преживяващи или преживели домашно насилие. Емблематични във връзка с това са Оранжевите дни през ноември-декември, в които чрез осветяване на сгради в оранжево, срещи с граждани, с учащи се, тематични изложби и витрини клубът разпространява информация как да реагираме и къде да намерим защита в случаите на домашно насилие. Клубът активно присъства и в социалните мрежи с материали за осведомяване на хората по наболелите проблеми.

клуб русе инициатива

Заедно с други НПО, с подобна дейност дамите не спират да оказват ефективна помощ и подкрепа на нуждаещите се. Вече две години работа по „Териториален протокол в подкрепа на икономическото овластяване на жени, преживели насилие от интимния партньор“ (2022г.) съвместно с Община Русе, Сдружение „Център Динамика“ и Клуб Зонта, Русе са част от дейността на клуба. От самото начало на военните действия в Украйна, дамите оказват непрестанна помощ на украинските бежанци в Русе. Клубът е дал 172 часа доброволен труд в помощ на БЧК и е получил финансова подкрепа от СИ Съюз България за подпомагане на самотна украинска майка и нейните четири деца.

Международната дейност на Клуб Русе също бележи развитие през годините

С дамите от Клуб Конгсберг Норвегия, кръстници при чартирането на клуба през 2013г. връзката е ежегодна.  Тяхната подкрепа за проектите, а и чисто човешкият контакт са осезателни. С Клуб Брашов и Клуб Улм Донауштад също са изградени дружески връзки, които са дали няколко стойностни проекта, свързани с образование и опазване на околната среда. 

Изложба-Една-жена-Март-2023

Няма област от значение, която да не е била предмет на дейността на Клуб Русе. Участието във всички проекти на Съюз България също е значимо. Членовете на Клуб Сороптимист Интернешънъл – Русе са много повече от просто група жени, те са общност на утвърдени професионалисти, решени да направят света по-добър и насочени към изграждането на по-добро общество, в което всяко лице е зачитано и подкрепено.


Прочетете още: Как поколението Z ще промени пазара на труда?

Най-интересното от седмицата в MADAMSKO: