HomeСЪБИТИЯ10 години Сороптимист Интернешънъл клуб Русе

10 години Сороптимист Интернешънъл клуб Русе

10 години Сороптимист Интернешънъл клуб Русе

10 години Сороптимист Интернешънъл клуб Русе

Вече 10 години Сороптимист Интернешънъл Клуб Русе следва мисията на своята стогодишна международна организация да трансформира живота и статута на жени и момичета чрез образование, икономическо овластяване и създаване на възможности за разгръщане на потенциала им.

🎧 Слушай статията:

Още от основаването на клуба на 2 юни, 2013, дамите, които избраха да членуват в него започнаха активна проектна дейност, насочена към повишаване на осведомеността, застъпничество за правата на жените и създаване на възможности за реализация както на талантливи момичета и момчета, така и на жени и деца в неравностойно положение. 

Сороптимист Интернейшънъл клуб Русе

Един от големите проекти на клуба – „ Учим чрез действия  – учим с любов“ получи финансова подкрепа от СИ Федерация Европа.  Чрез неформални образователни  дейности децата от ЦРДУ и ЦНСТ, Русе разшириха знанията си в много области – история и традиции, здраве и безопасност, музика. Вече четвърта година в центровете ползват абонамент за системата „Уча се“, предоставян от клуба. И досега продължават срещите с децата за още интересни преживявания. Тази пролет заедно учихме за птиците и другите обитатели на Природен парк Русенски лом. Боядисахме сами къщички за птици и сега те посрещат своите обитатели в Ботаническата градина на Русенския университет.

„Не си сама“

С друг голям проект „Не си сама“, дамите последователно работиха за повишаване на здравната култура и осведоменост относно превенцията на заболяването рак на гърдата и осигуряване на психологическа подкрепа на преживялите тази тежка диагноза. Този проект получи Награда за най-добра практика (Best Practice Award) на федеративно ниво. Започнал през 2015 г., проектът продължава и до днес. Наскоро с посредничеството на СИ Клуб Русе над 100 жени получиха безплатно гръдни епитези и други материали. 

Безспорно, най-известен на обществеността клубът стана със своите многобройни инициативи  в защита на жени, преживяващи или преживели домашно насилие. Емблематични във връзка с това са Оранжевите дни през ноември-декември, в които чрез осветяване на сгради в оранжево, срещи с граждани, с учащи се, тематични изложби и витрини клубът разпространява информация как да реагираме и къде да намерим защита в случаите на домашно насилие. Клубът активно присъства и в социалните мрежи с материали за осведомяване на хората по наболелите проблеми.

клуб русе инициатива

Заедно с други НПО, с подобна дейност дамите не спират да оказват ефективна помощ и подкрепа на нуждаещите се. Вече две години работа по „Териториален протокол в подкрепа на икономическото овластяване на жени, преживели насилие от интимния партньор“ (2022г.) съвместно с Община Русе, Сдружение „Център Динамика“ и Клуб Зонта, Русе са част от дейността на клуба. От самото начало на военните действия в Украйна, дамите оказват непрестанна помощ на украинските бежанци в Русе. Клубът е дал 172 часа доброволен труд в помощ на БЧК и е получил финансова подкрепа от СИ Съюз България за подпомагане на самотна украинска майка и нейните четири деца.

Международната дейност на Клуб Русе също бележи развитие през годините

С дамите от Клуб Конгсберг Норвегия, кръстници при чартирането на клуба през 2013г. връзката е ежегодна.  Тяхната подкрепа за проектите, а и чисто човешкият контакт са осезателни. С Клуб Брашов и Клуб Улм Донауштад също са изградени дружески връзки, които са дали няколко стойностни проекта, свързани с образование и опазване на околната среда. 

Изложба-Една-жена-Март-2023

Няма област от значение, която да не е била предмет на дейността на Клуб Русе. Участието във всички проекти на Съюз България също е значимо. Членовете на Клуб Сороптимист Интернешънъл – Русе са много повече от просто група жени, те са общност на утвърдени професионалисти, решени да направят света по-добър и насочени към изграждането на по-добро общество, в което всяко лице е зачитано и подкрепено.


Прочетете още: Как поколението Z ще промени пазара на труда?

Най-интересното от седмицата в MADAMSKO:

Share With: