HomeИНТЕРЕСНО3 личностни теста, които да ни помогнат да открием себе си

3 личностни теста, които да ни помогнат да открием себе си

3 личностни теста, които да ни помогнат да открием себе си

3 личностни теста, които да ни помогнат да открием себе си

Един от по-интересните и бързи начини на разгадаем многослойната си същност са именно личностните тестове.

Слушай статията:

Личностните тестове са систематични оценки, които имат за цел да измерят различни аспекти на личността и поведението ни. Например какви са нашите междуличностни умения, ценности, темперамент, интровертност и екстровертност и много други. Откривайки и развивайки силните си страни, с лекота можем да постигаме множество успехи и да разкрием пълния си потенциал докато зачитаме индивидуалните си нужди и искрени желания.

В тази статия ще разгледаме три разнообразни личностни теста, които да ни помогнат да достигнем до по-дълбоко разбиране на личността и открием на къде да насочим фокуса си.

Личностният тест 16 Личности

Тестът 16 Личности или така наречената типология на личността на Майерс-Бригс е система за тестване и анализиране на резултати за личностни типове, разработена от Катрин Бригс и дъщеря й Изабел Бригс Майерс. Тя е издадена на базата на следните четири скали, предложени за пръв път от Карл Юнг:

Личностният тест 16 Личности

Екстровертност (E) или Интровертност (I). Тази скала разглежда посоката на ориентация на енергията на хората. Екстровертите са ориентирани навън към външния свят, харесват действията, показват емоциите си, обичат социалните взаимодействия и работят добре в екип. Интровертите са ориентирани навътре към себе си, предпочитат спокойствието, крият чувствата си и им харесва да работят сами.

Сетивност (S) или Интуиция (N). Тази скала разглежда как хората събират информация от външния свят и как учат. Сетивните хора използват петте си сетива (зрение, слух, осезание, вкус и обоняние), за да опознават света и използват факти, истински примери и практически упражнения, за да разберат дадена идея. Интуитивните хора разчитат на инстинктите си, обръщат повече внимание на емоции, впечатления и чувства и обичат да размишляват и фантазират.

Мислене (T) или Чувстване (F). Тази скала разглежда как хората вземат решения чрез информацията, която събират. Мислещите хора използват логика, факти и обективни критерии и са последователни, логични и обективни. Чувстващите хора са субективни, опират се на личните си ценности и емоциите на околните, използват много думи и търсят хармония и разбирателство с другите.

Съждение (J) или Възприятие (P). Тази скала разглежда как хората взамодействат с външния свят. Съдещите хора са целенасочени и предпочитат структурата, реда, правилата и организацията. Възприемащите хора са по-гъвкави, обичат да изследват нови възможности и са отворени към промяна.

Рядко някой от нас се отнася на 100% в края на някой от спектрите на тези скали, защото притежаваме всяко едно от тези качесетва, но винаги едно от тях надделява дори и малко. Откривайки личностния си тип след решаване на теста в сайта на 16 Personalities, получаваме анализ на личностните ни характеристики, силните и слабите ни страни, подходящи кариери, навици на работното ни място, взимоотношенията ни и други интересни аспекти от живота ни.

Хюман дизайн

Хюман дизайн карта

Създаден от Алън Кракоуър, който публикува книгата си по темата през 1992 г. под псевдонима Ra Uru Hu, Хюмъбн дизайна е специфичен начин да научим повече за личността, емоциите и енергийните си центрове.

Хюман дизайн е наука за диференциацията. Тя описва как сме предразположени да бъдем различни. Дава ни стратегии, чрез които да дадем пределен израз на своята уникалност. Аналогично, за да прояви потенциала си, всеки от нас трябва да подходи към себе си съгласно своето устройство.

Основата на Хюман дизайн е диаграма, наречена Rave BodyGraph, която можете да създадете за себе си като въведем име, дата и час на раждане (с точност до една минута) и часовата зона на раждането си.

Системата разглежда 4 енергийни типа (манифестор, генератор, прожектор и рефлектор), всеки със своя стратегия за управление. Тя не само ни позволява да проявим заложбите си, но и ни освобождава от психичното напрежение да се борим да бъдем нещо, което не сме. Всеки енергиен тип, има своите предимства и ни предоставя възможности, които остават пренебрегнати, когато не знаем с какво разполагаме.

Ген ключове

Ген ключове

,,Ген ключове” е метод за самореализация, разработен от Ричард Ръд. Целта им е да помогнат на човека да стигне до най-високия потенциал в живота си. Има 64 ген ключа или „универсални архетипа“, от които всеки има уникален профил. Той има специфично разположение на ключовете в рамките на 11 различни сфери на всяка лична карта.

Всеки от 64-те генни ключа има сянка, дарба и сиддхическа честота – Сиддхи (постиженията ни, придобити в хода на духовния път) отразяват живота ни на най-високата възможна честота на изразяване във всеки даден архетип – и ние се колебаем между всички тези състояния, в всеки момент.

Информацията във всеки ключ е подробна и специфична и е предназначена да ни накара да осъзнаем сенчестите си модели – реактивните и потиснатите тенденции – така че да можем да ги забелелязваме, когато се появят и да подобрим поведението си, за да живеем все повече в дарбата си. Веднага щом започнем да ги изследваме, Ген ключовете могат да ни помогнат да разгърнем вътрешния си потенциал.


Прочетете още: Трябва ли да поискате увеличение на заплатата?

Най-интересното от седмицата в MADAMSKO:

Share With: