HomeКУЛТУРАИзложбата Nature Morte и геофилософията на мини „Марица-Изток“

Изложбата Nature Morte и геофилософията на мини „Марица-Изток“

Изложбата Nature Morte и геофилософията на мини „Марица-Изток“

Изложбата Nature Morte и геофилософията на мини „Марица-Изток“

Гьоте-институт представя проекта на Никола Стоянов, който отразява дигиталната топография на мини „Марица-Изток“.

🎧 Слушай статията:

В средата на месец юни Гьоте-институт България открива нова изложба на артиста Никола Стоянов в своето галерийно пространство. Nature Morte е мултимедиен проект, включващ фотография, видео, оперативни изображения от публични данни и отпечатан триизмерен модел, с фокус върху инфраструктурата на мини „Марица-Изток“. Датата на откриването е 22-ри юни, четвъртък, от 18:00 часа на ул. „Будапеща“ 1, София. Изложбата ще бъде достъпна до 30-ти юли 2023 г.

Идеята на изложбата Nature Morte

Изложбата Nature Morte и геофилософията на мини „Марица-Изток“

Проектът, чийто куратор е Христо Калоянов, поставя въпроса за геофилософията на терена на Източномаришкия въглищен басейн и неговата експлоатация. Тъй като изследването е насочено към обект, който е част от критичната инфраструктура на страната, където достъпът е силно ограничен, се търсят различни подходи за достигане до терена и неговото визуализиране. По тази причина са използвани отворени данни от сателитни и геоложки изследвания и измервания, чрез които е изградена дигиталната топография на мините.

Изложбата Nature Morte и геофилософията на мини „Марица-Изток“

Получените от сателитни изображения визуализации могат да бъдат наречени оперативни, като продължение на въведеното от немския режисьор Харун Фароки „оперативно изображение“, обозначаващо „изображения, които не репрезентират обект, а са част от операция“. А най-кратко настоящата операция може да бъде описана, като философия на терен, проследяваща операцията на минно-геоложката дейност и неизбежно съпътстващата я администрация.

Nature Morte работи и с темата за публичността или евентуалното проникване, както до критична инфраструктура, така и до достъпните данни за мащабния комплекс, засягайки ключови въпроси, свързани с енергетиката, икономиката, социалния ефект и екологичното въздействие.

Повече за автора

Nikola Stoyanov - artist photo

Никола Стоянов е автор, преводач и визуален артист. Получава образование във Великобритания, в областта на философията и история на технологията. Интересите му включват пресичането на инфраструктурата и технологическите апарати с изкуството и всекидневния живот. Като дългогодишен преводач и фотограф, той обича да преплита хуманитарното с научното. Работата му отразява многолинейните подходи към решаването на проблеми и колаборативния труд. В творческата му биография има редица публикации, преводи, лекции и беседи, както и изложби и резиденции.

Най-актуалните му артистични проекти през последната година включват: „Големият ПАМЕТНИК на малкото минало“, групова pop-up изложба, Варна, „Латентно пространство“, Галерия DOZA, София, „Ре:Процес“, Галерия Архис, Варна, Temporary Crisis, групова изложба, Sofia Underground Festival 2022.

Изложбата се осъществява с подкрепата на Гьоте-институт България и съдействието на фондация „Зингер-Захариев“.


Прочетете още: България e домакин на тазгодишната международна лидерска академия на SOROPTIMIST INTERNATIONAL

Най-интересното от седмицата в MADAMSKO:

Share With: