HomeИНТЕРЕСНОПолзите от воденето на дневник през летните месеци

Ползите от воденето на дневник през летните месеци

Ползите от воденето на дневник през летните месеци

Един от най-добрите начини да се възползваме максимално от лятото е да практикуваме редовно водене на дневник.

 Слушай статията:

Лятото често е време за почивка, забавление и приключения. Но това може да бъде и време на растеж, учене и себеоткриване. Воденето на дневник е акт на записване на нашите мисли, чувства, преживявания и прозрения в бележник, дневник или мобилно приложение. Рефлексията е процесът на задълбочено мислене за това, което сме написали, какво сме научили и какво искаме да правим след това.

Воденето на дневник и отделянето на време за размисъл могат да имат много ползи за нашето психично здраве, благополучие и личностно развитие. Ето някои от причините, поради които трябва да опитаме да водим дневник това лято:

Воденето на дневник и размислите могат да намалят стреса

Лятото може да бъде стресиращо по много причини: работни срокове, семейни задължения, планове за пътуване, здравословни проблеми и т.н. Воденето на дневник и размишленията могат да ни помогнат да се справим със стреса, като ни позволяват да изразим емоциите си, да излеем разочарованието си и да придобием перспектива за проблемите си.

Според Healthline воденето на дневник може да създаде пространство и дистанция от нашите негативни мисли, което ги прави по-лесни за управление. Може също така да ни помогне да идентифицираме и оспорим ирационални вярвания, които може да ни причиняват безпокойство или дистрес.  Воденето на дневник може да ни помогне да планираме целите си, като зададете SMART (специфични, измерими, постижими, подходящи и ограничени във времето) цели. Може също така да ни помогне да проследяваме целите си, като записваме собствените си действия, резултати и обратна връзка.

Рефлексията може да ни помогне да намерим решения на проблемите си, като ги анализираме от различни ъгли, обмисляме алтернативи и оценяваме резултатите. Освен това може да ни помогне да се поучим от грешките и успехите си и да подобрим уменията си за вземане на решения.Как да водим дневник?

Воденето на дневник и отделянето на време за размисъл са лесноизпълними, но мощни практики, които всеки може да прави по всяко време и навсякъде. Има обаче някои съвети, които могат да ги направят по-ефективни:

• Изберете носител, който ви подхожда: хартиен или цифров; писалка или клавиатура; думи или изображения; и т.н.

• Изберете подходящо за вас време: сутрин или вечер; ежедневно или седмично; 10 минути или час; и т.н.

• Изберете място, което ви вдъхновява: на закрито или на открито; тихо или шумно; частни или публични; и т.н.

• Изберете формат, който ви помага: символи или въпроси; списъци или параграфи; точки или изречения; и т.н.

• Изберете тон, който ви успокоява: официален или неформален;

• Бъдете честни със себе си: пишете това, което наистина мислите и чувствате; не цензурирайте и не се осъждайте; бъдете автентични и уязвими.

• Бъдете любопитни за себе си: задавайте си отворени въпроси; изследвайте различни аспекти на себе си; потърсете нови прозрения и перспективи.

• Бъдете добри към себе си: признавайте постиженията си; оценявам вашите усилия; простете грешките си; бъдете състрадателни и подкрепящи.

Първи стъпки – съвети за водене на дневник

Ако имате нужда от малко вдъхновение, за да започнете да водите дневник и да размишлявате, ето някои насоки, които можете да използвате или адаптирате:

• За какво сте благодарен днес?

• Какво очаквате с нетърпение това лято?

• С какво се гордеете, че правите или сте?

• За какво сте любопитни или се вълнувате да научите повече?

• За какво се борите или тревожите в момента?

• Какво се надявате или желаете за себе си или за другите?

• С какво се наслаждавате или забавлявате напоследък?

• Какво ви предизвиква или вдъхновява в момента?

• Какво чувствате или мислите в момента?

• Какво мечтаете или планирате за бъдещето?

Воденето на дневник и размислите са полезни практики, които могат да подобрят нашето психично здраве, благополучие и личностно развитие. Те могат да ни помогнат да намалим стреса, да подобрим здравето, да насърчим самооткриването, да подобрим креативността и да насърчим личностното израстване.


Прочетете повече: Упражнения за смисъл и цел в живота – път към по-осъзнат и удовлетворителен живот


MADAMSKO NEWSLETTER. Абонирай се >>>

* indicates required
Share With: