HomeСРЕЩИНовостите в електронната търговия: правни аспекти за 2023 г.

Новостите в електронната търговия: правни аспекти за 2023 г.

Кристина Павлова награди

Новостите в електронната търговия: правни аспекти за 2023 г.

Кристина Павлова е адвокат с доказана история на работа в индустрията за електронна търговия, възобновяема енергия, информационни технологии и застраховане.

🎧 Слушай статията:

С богат 9-годишен опит в специализирани правни области, вариращи от потребителско и конкурентно право до правото върху интелектуалната собственост, Кристина Павлова е движещата сила зад „Павлова Консулт.“ Като сертифициран мениджър за поверителност на информацията и експерт по оптимизация на процеси, нейната мисия е ясна: предоставяне на практични правни решения, които безпроблемно се привеждат в съответствие с бизнес целите на клиентите.

Какво те вдъхнови да стартираш „Павлова Консулт“? 

„Павлова Консулт“ е естествено продължение на моята кариера и желанието ми да допринеса за положителното развитие на бизнеса в България. В „Павлова Консулт“ съм вложила уменията, придобити от над 9-годишен професионален път с международни и български компании, както и знанията от допълнителни специализации в областта на разработване на бизнес процеси, GDPR и защита на интелектуалната собственост. 

Мотото на „Павлова Консулт“ е да бъде доверен партньор на бизнеса, съдействайки за съвместно израстване и допринасяйки в амбицията му да бъде сред лидерите на пазара, като следва добрите европейски практики.

Достатъчно добро ли е българското законодателство за развитие на електронна търговия?

Българското законодателство отразява добрите практики и изискванията на европейското законодателство. Ролята на юриста в бизнес среда е да бъде запознат и да проследява всички предстоящи промени в европейското законодателство, които следва да бъдат отразени и в националното. Също така, от гледна точка на правно съответствие – всеки юрист е необходимо да изгради за своите клиенти т.нар. „Compliance Programme” (Програма за правно съответствие), с която да отразява чрез вътрешни процедури и политики изискванията на законодателството.

По този начин, бизнесът не само не бива възпрепятстван с административни правила и тежести, а напротив – получава добавена стойност и съдействие за своето развитие. Смело мога да твърдя, че бизнес, който е изградил съответствие на вътрешните си процеси с европейското законодателство, е добавил нематериален актив, който в бъдеще може да бъде монетизиран.

В тази връзка, моят отговор на зададения въпрос е – да българското законодателство създава изключително благоприятна среда за развитие на бизнес, в областта на електронната търговия.

Какви законови промени бихте направили незабавно, за да осигурите условия за успешно развитие на онлайн търговията?

През последните две години законовите промени, които бих осъществила, стават факт. А именно – развиват се потребителското право, конкурентното право, защитата на интелектуалната собственост и защитата на личните данни. Това бяха области, в които липсваше яснота и се тълкуваха разнопосочно, с оглед противоречива съдебна практика. 

В момента, тези области на правото, които са пряко свързани с онлайн търговията, се развиват и надграждат, стават все по-ясни изискванията, които е необходимо да бъдат следвани. Това, от своя страна, дава възможност на компаниите, внедрявайки тези изисквания в своите бизнес процеси, да се издигнат на нивото на световни лидери на пазара. По този начин те се превръщат в доверен партньор за клиента и негов предпочитан избор.

Кои са новостите в правните аспекти на електронната търговия у нас и в Европа?

Тази година, по време на конкурса, ще наблегнем именно върху областите на правото, които споменах по-горе: потребителско право, конкурентно право, защита на интелектуалната собственост и защита на личните данни. 

През 2022 г. т.нар. „Омнибус директива“ въведе нови правила в областта на потребителското право, които компаниите вече трябва да са отразили в своите процеси и документи за правно съответствие. 

Измененията в Закон за защита на конкуренцията от 2021 г., въведоха т.нар. „абсолютни и условни забрани“, които са относими към воденето на преговори и създаването на благоприятна и здравословна конкурентна среда. 

Закон за защита на търговската тайна от 2019 г. внесе яснота относно същността на търговската тайна в България. По този начин даде възможност на бизнеса да развие защитата на своята интелектуална и индустриална собственост и търговска тайна. Това, от своя страна, при бъдеща оценка на капитала, ще участва като нематериален актив. „В маркетинг общността все по-често се говори за бранд идентичност“

Бранд идентичността е тясно свързана със защитата на интелектуалната и индустриалната собственост, а именно – търговски марки, полезни модели, патенти и др. Модерното в правния свят е все повече да се обръща внимание на т.нар. „Програма за защита на интелектуалната и индустриалната собственост“, която включва т.нар. „мониторинг на търговски марки“, защита от злоупотреби с интелектуалната собственост, от страна на конкуренти и служители и др. Всичко това отново става възможно, чрез внедряване на вътрешни процеси и документи за правно съответствие. Това, от своя страна, при бъдеща оценка на капитала, отново ще участва като нематериален актив. 

Не мога да не спомена и предстоящите промени в законодателството. Свързани са с предприемане на мерки за прозрачност, във връзка с разликата в заплащането между половете. Компаниите трябва да бъдат подготвени за създаване на вътрешни процеси, които да отразят изискванията на европейското и българското законодателство. 

Споменавам и т.нар. „Whistleblowing директива“, чиито изисквания бяха въведени в националното законодателство, чрез Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, който е в сила от май 2023 г. и отново предвижда определени промени във вътрешните процеси на компанията.

ePrivacy Regulation и GDPR: как да оптимизираме нашия онлайн бизнес според новите правила за електронна търговия?

До края на 2023 г. предстои да се запознаем с текстовете на обсъжданата ePrivacy Regulation, която е своеобразна реформа в ePrivacy законодателството, тъй като ePrivacy Directive от 2002 г. вече не отразява достатъчно бързоразвиващите се тенденции в електронна среда. ePrivacy Regulation, за разлика от GDPR, засяга т.нар. „non-personal data” (данни, различни от лични), в т.ч. и бисквитките. Очакванията са, че ePrivacy Regulation ще бъде сходна на GDPR.

Завършвам с най-горещата тема от правния свят, а именно новата EU-US Data Privacy Framework (GDPR), която беше изключително дългоочаквана. Тя въведе нови правила и изисквания за трансфера на данни между САЩ и ЕС. Това до момента беше спорен въпрос и създаваше високи рискове от санкции и несъответствие с европейското законодателство за бизнесите, които използват инструменти като Google Analytics, за своите маркетинг кампании. Очакваме напътствия, чрез които като юристи, да намалим риска за своите клиенти, така че бизнесът да продължи да изпълнява безпрепятствено своите маркетинг цели.

Като извод от всичко горепосочено, очевидно е, че в последните години правният свят се развива с изключителна динамика, което се отразява на всеки бизнес, включително този в онлайн среда. Това във всички случаи носи добавена стойност за компаниите, защото съдейства в тяхното израстване. Тук е мястото да спомена, че Павлова Консулт съдейства на своите клиенти, по отношение на всички горепосочени промени в законодателството, така че да бъдат отразени в компанията по на-подходящ начин. 

Опишете идеалния онлайн магазин с три думи

Клиентски ориентиран и в съответствие.

Как се става “Звезда на електронната търговия”?

Когато сме отворени да се вслушваме в съветите на професионалистите, да им се доверяваме и да ги прилагаме.

Кристина Павлова


Кристина Павлова e част от eCommerce Academy Awards 2023 – Конкурсът на електронните търговци в България. Повече за наградите и как да се включите можете да видите тук: https://awards.ecommercebg.com/.

Прочетете повече: През погледа на Ина Иванова


MADAMSKO NEWSLETTER. Абонирай се >>>

* indicates required
Share With: