HomeСРЕЩИИзградете по-успешен живот с „Мащабна трансформация“

Изградете по-успешен живот с „Мащабна трансформация“

Красимира Ангелова

Изградете по-успешен живот с „Мащабна трансформация“

След успешното си събитие „Трансформация без сценарий“, Красимира Ангелова кани всички, които искат да изградят по-успешен живот и бизнес на събитието „Мащабна трансформация“. 

То ще се проведе на 12 декември от 10:00 ч. до 17:00 ч. в София, хотел Експо. Ще бъдат засегнати теми като “Проблеми в бизнеса”, “Липса на постоянни и увеличаващи се доходи”, “Моята реализация” и “Как да създам работещ мотивиран екип”.

Краси Ангелова е ментор за системна трансформация и финансова реализация. Тя е дългогодишен предприемач на голяма собствена международна компания с милиони продажби всяка година. Също така всепризнат бизнес ментор и трансформиращ коуч.

Повече за предстоящото събитие, Краси Ангелова разказа специално за читателите на MADAMSKO:

Какво те мотивира да организираш още едно събитие толкова скоро след предишното?

След успешното провеждане на „Трансформация без сценарий“ миналия месец, бях въодушевен от положителния отзив и интереса на участниците. Този опит ме подтикна да продължа с идеята за събития, посветени на темата за трансформацията. Вярвам, че темата е от съществено значение в днешния бързо променящ се свят, където фирмите и индивидите се нуждаят от постоянно адаптиране и иновации, за да се справят успешно с предизвикателствата. „Мащабна трансформация“ е следващата стъпка в този еволюционен процес. Събитието е създадено с цел да предостави още по-широка и дълбока перспектива върху трансформационните процеси в бизнеса и личния живот. Вярвам, че споделените истории и знания от изключителните гости ще бъдат вдъхновяващи и ще помогнат на всеки участник да се ориентира по-успешно в своя собствен път към трансформация.

Разкажи ни повече за събитието „Мащабна трансформация“

„Мащабна трансформация“ се насочва към цялостна промяна и развитие в четири ключови области: взаимоотношения, бизнес, финанси и лична реализация. Събитието предоставя пространство за индивидуален самоанализ и вдъхновяващи разговори, които обхващат широк спектър от теми и въпроси. Без предварително зададени текст и роли, „Мащабна трансформация“ става пространство, където всеки участник може свободно да споделя своите истински чувства и възгледи, да излезе извън предварителните рамки и да търси отговори на въпросите, които го задълбочават и мотивират. Събитието е платформа за автентични разговори и вдъхновение, която събира хора с обща цел – постигане на мащабна трансформация във всички сфери на живота.

С какво се отличава „Мащабна трансформация“?

Отличава се чрез няколко ключови аспекта, които го правят уникално и вдъхновяващо събитие:

Интерактивни сесии и практически работилници: „Мащабна трансформация“ не се ограничава до предаване на информация, а предоставя и активни възможности за участие. Интерактивните сесии и практическите работилници позволяват на участниците да приложат новопридобитите знания в реални сценарии.

Фокус върху индивидуалния самоанализ: Събитието подтиква участниците към задълбочен самоанализ чрез въпроси, свързани с взаимоотношенията, бизнеса, финансите и личната реализация. Това помага на всеки да открие своите уникални потребности и цели.

 Отсъствие на предварително зададени текстове и роли: „Мащабна трансформация“ се отличава със свободата на израза и обмена на идеи, като предварително не определя текстове или роли за участниците. Това създава автентична среда, в която всеки може да сподели своите истински чувства и възгледи.За кого е подходящо събитието?

Всъщност, „Мащабна трансформация“ е подходящо за всеки, който желае да изгради по-добър, по-изпълнен и по-успешен живот. Събитието предоставя платформа за обмен на идеи и опит между хора с различни фонове и цели, създавайки вдъхновяващо общество за учене и развитие.

Кои са трите най-срещани причини, които пречат на хората да реализират своите професионални цели?

Реализирането на професионални цели може да бъде предизвикателство поради различни причини. Трите най-срещани фактора, които често пречат на хората да постигнат своите професионални цели са:
Липса на ясна стратегия и план: Мнозина навлизат в професионалния живот без ясна представа за това, какво точно искат да постигнат и как да стигнат до там. Липсата на конкретен и реалистичен план може да води до загуба на фокус и след това, до отказване от професионалните цели.

Страхове и липса на самоувереност: Страховете като страх от провал, страх от неуспех или дори страх от успех могат значително да забавят или пречат на хората в постигането на техните професионални цели. Липсата на самоувереност и вяра в собствените си умения може да доведе до самоограничаващо поведение и избягване на възможности.

Отложено вземане на решения и действие: Много хора имат ясна представа за това, какво искат да постигнат, но често се сблъскват с проблема на отлагането на вземането на решения и встъпването в действие.

Решаването на тези предизвикателства изисква активен подход, включващ ясна стратегия, преодоляване на страхове и разработване на ефективни навици за вземане на решения и действие. Индивидуален план за кариерно развитие, работа върху личното развитие и укрепване на самоувереността са ключови елементи за успешното реализиране на професионалните цели.

Какво искаш хората да вземат от събитието?

Трансформацията, както споменах, е повече от просто постигане на цели; тя е за откриване на нови възможности, стойности и смисъл в собствения живот. Надявам се, че участниците ще открият вдъхновение в различните истории и перспективи, които ще бъдат споделени, и че този опит ще бъде катализатор за тяхната собствена трансформация. Желая на всеки да открие нови страни от себе си, които ще го подтикнат към по-осъзнат и удовлетворителен начин на живот. Нека събитието бъде стъпка към по-добри версии на себе си и постигане на по-голямо благополучие. Всичко добро в този път на самооткриване и трансформация!

Какво би посъветвала нашите читатели да направят преди началото на новата година?

Преди началото на новата година, е възможно да направите някои конкретни стъпки, които да ви помогнат да започнете 2024 г. с ясна насока и позитивна енергия. Ето няколко съвета:

Поставете си цели: Определете си реалистични и вдъхновяващи цели за новата година. Разделете ги на краткосрочни и дългосрочни, и направете план за тяхното постигане.

Проведете самооценка: Прегледайте миналогодишните си постижения и предизвикателства. Идентифицирайте какво работи добре и какво може да бъде подобрено. Това може да ви помогне да определите фокусните точки за новата година.

Освежете своя профил на умения: Разгледайте своите текущи умения и разглеждайте какво ново може да научите или подобрите. Този процес може да ви помогне да сте конкурентоспособни и подготвени за предизвикателствата.

Организирайте си времето: Създайте ефективен план за управление на времето, който включва как ще разпределите времето си между работа, лични задачи, отдих и учене.

Разработете здравословни навици: Задайте си цели за подобрение на здравословните си навици. Това може включват хранене, физическа активност, сън и други аспекти на вашето благополучие.

Създайте план за лично развитие: Определете области, в които искате да се развивате лично през новата година. Това може включват четене на книги, участие в семинари, развитие на нови умения и др.

Отделете време за отдих: Не забравяйте да отделите време за отдих и релакс през празничния сезон. Подготовката за новата година може да бъде интензивна, но важно е и да се отпуснете.


MADAMSKO NEWSLETTER. Абонирай се >>>

* indicates required
Share With: