HomeИНТЕРЕСНОПетте основни фрагмента от мозайката на живота

Петте основни фрагмента от мозайката на живота

Петте основни фрагмента от мозайката на живота

Петте основни фрагмента от мозайката на живота

Успехът е изменчив и трудно уловим. Неговите награди са недостъпни за повечето хора и се дават само на малкото, които упорито се стремят към него.

Авторът на книгата „Петте основни фрагмента от мозайката на живота“ смята, че хората сами трябва да привличат успеха. Целите се постигат, не защото работим много и се движим нагоре, а защото се развиваме като личности. Философията на Джим Рон е, че „за да имаме повече, преди всичко трябва да бъдем нещо повече”. Нашето отношение към живота определя както количеството, така и качеството на активната ни дейност. Резултатите и постигнатите цели са следствие, а личната ни философия, отношението към живота и нашите действия са основните причини, които пораждат тези следствия. 

За да реализираме потенциала си и да постигнем мечтите си, е необходимо да осъзнаем защо ни е необходима промяна. Най-общо казано причините са две. Първата е отчаянието. Понякога обстоятелствата в живота излизат извън нашия контрол и ни се струва, че животът ни е пълен с неразрешими проблеми. Именно това чувство на отчаяние в крайна сметка ни подтиква да търсим решения. Втората причина, която ни кара да променим нещо в своя живот е вдъхновението. То може да дойде във всеки един момент и от всякакъв източник. Може да ни вдъхнови песен, книга, както и нечия вълнуваща реч.

Човек, който е успял въпреки трудностите, може да пробуди в нас силни емоции. Вдъхновението, откъдето и да е дошло, пробужда чувства, които възраждат надежда, увереност и решимост. В този момент или започваме да действаме, или не правим нищо, наслаждавайки се на топлото чувство, което ни огрява отвътре, докато постепенно си отиде и отнесе със себе си нашите мечти и възможности.

Какво друго ще научите от книгата „Петте основни фрагмента от мозайката на живота“?

Има няколко важни принципа за постигане на дълготраен успех и щастие. Много от нашите постижения дължим именно на тях. Това са онези основи фрагменти, които оказват най-голямо влияние на нашето здраве, щастие и банкова сметка. Изключително важно е всеки човек да усвои няколко от многото принципи и да открие онези фундаментални основи, които ще окажат най-голямо влияние на качеството му на живот. На всички ни е нужно да овладеем точно тях – основите на живота. Това са същите онези ключове към успех и щастие, които съществуват през последните шест хиляди години от летописната история на човечеството. Няма никакви нови принципи за човешките постижения. Основите са си основи, а всичко останало е допълнение към тях и допринася за усъвършенстването и развитието на същите тези принципи.

Кои са петте основни фрагмента от мозайката на живота?

Джим Рон споделя с читателите как могат да станат по-успешни и по-щастливи като обърнат внимание на пет основни принципа. Ето кои са те:

Философия – какво знаем
Отношение към живота – какво чувстваме
Действие – какво правим
Резултати – какво постигаме
Начин на живот – как избираме да живеем и устроим живота си

Философия

Според автора основният фактор, който определя как ще протече животът ни, е начинът, по който избираме да мислим. Всичко, което се случва в човешкото съзнание под формата на мисли, идеи и информация, формира нашата лична философия. Тя от своя страна е основният фактор, който определя начина, по който функционира животът ви. Философията е главният фрагмент в цялата мозайка. Начинът ви на мислене е факторът, който определя какъв ще е животът ви. Всичко, което съществува в човешкото съзнание под формата на мисли, идеи и информация, формира личната ви философия. Тя от своя страна оказва влияние на вашите навици и поведение.

Вашата лична философия се гради на това, което знаете. През целия си живот, получавате информация от различни източници. Това, което знаете, го получавате вкъщи, в училище, от приятели, от средствата за масова информация, на улицата. Източниците на информация, които имат заслуга за формирането на вашата сегашна философия са неизчерпаеми. Всяка нова информация, която получавате преминава през филтъра на вашата лична философия. Идеите, които ви се струва, че противоречат на вашите убеждения, обикновено бързо се изпаряват.

Отношение към живота

Второто важно парче от мозайката на живота е вашето отношение. Животът ви в значителна степен зависи от това какво знаете. Това, което знаете, определя решенията, които вземате. Но точно както зависите от знанията си, така зависите и от това, което чувствате. Философията има връзка с логическата страна на живота – информация и начин на мислене, а отношението се определя от емоционалната страна. Това, което знаете, определя философията ни. Това, което чувствате, определя вашето отношение. Емоционалната сфера управлява поведението на хората в личния и професионалния живот. Вашите чувства са мощна сила, която може или да ви застопори на едно място, или да ви подтикне към незабавно действие.

Точно както и мислите, емоциите имат способността да ви доведат до успех или неуспех. Чувствата, които изпитвате към хората, към работата си, към дома си, към финансовото си положение и към света, формират вашето отношение към живота. Имайки правилно отношение към живота, човек е способен да постигне всичко, за което мечтае. Отношението е основен решаващ фактор за това, какъв ще е животът ви.

Тъй като всичко в този свят е взаимно свързано, авторът съветва добре да проучите всички неща и хора, които могат да окажат негативно влияние на вашето съществуване. Обграждайте се с приятели, които ви помагат да растете и да се развивате. Сприятелявайте се с хора, които имат нещо ценно да споделят с вас. Тяхното въздействие ще има значителен ефект върху живота ви.

Действие

Изключително важно е да подредите живота си правилно. Първо започнете със стабилна лична философия, а след това продължете с правилно отношение към живота. Колкото повече знаете и колкото по-добре разбирате себе си и околоните, толкова по-голям шанс за успех имате. Тези два фрагмента обаче не са достатъчни, за да подредите правилно мозайката на живота си. Ще постигнете ли поставените си цели зависи от вашите действия. Може да имате правилна филосфия и да притежавате позитивно отношение към живота, но ако не започнете да действате, няма да се придвижите напред.

Знанията и възгледите са много важни фактори, които влияят на качеството ви на живот. Те обаче представляват само фундамент, на който предстои да построите своето бъдеще. За да завършите мозайката, трябва да предприемете определени действия. Ако искате да се движите напред, е необходимо да приложите на практика това, което знаете и разбирате. Трябва да намерите начин да покажете на околния свят всичко ценно, което притежавате. В противен случай вашите вътрешни ценности ще останат неупотребени, а талантът ви няма да бъде възнаграден.

Ако животът понякога се оказва несправедлив, няма кого да вините за това, освен себе си. Представете си как би се променил светът, ако още сега превърнете в действие всичко, с което разполагате. Какво ще стане, ако отдадете всичките 100% на своята работа, семейство и общество? Превърнете своите мечти в планове, а плановете си – в обмислени действия, които могат да ви доведат до постигане на вашите цели. Тогава ще видите какви невероятни промени ще настанат.

Резултатът

Всяко действие води до определени резултати. Те са плодовете на вашия труд. Ако фермерът е посадил само шепа семена през пролетта, не може да се надява на много богата реколта през есента. По подобен начин, ако човек е проявил минимална активност, не може да се надява на значителни резултати в настоящето. Резултатът винаги е правопропорционален на положените усилия.

Този, който почива през пролетта, няма да събира реколта през есента, независимо от потребностите и желанията си. Резултатът е награда за тези, които предвидливо са съумели да се възползват от открилите се по-рано възможности. Ако възможността е била изпусната, награда също няма да има. Всичко, което правите, определя бъдещия ви резултат. През целия си живот човек преживява много сеитби и нееднократно събира реколтата.

Бъдещото ни щастие рядко е резултат от една жътва. То по-скоро е резултат от ред отделни възможности, които или са били добре използвани, или за съжаление – изпуснати. Нашето щастие се заключава в натрупания ефект от миналите ни действия. Можете да измерите резултатите от вашите минали усилия по няколко различни начина. Първият е да видите какво имате сега. Вашия дом, автомобил, банкова сметка, вложения и всички други “осезаеми” постижения са добър “измервателен инструмент” на материалния ви прогрес.

Наред с всички материални богатства в живота има такива ценности като радост, здраве, любов, семейство, приятелства, които превишават ценността на всяко материално имущество. Но това, което сте натрупали през годините във вид на материално имущество, може да бъде добър показател за вашите минали усилия. Резултатът е най-доброто измерение на човешкия прогрес. Ако вашият резултат се окаже по-малък, отколкото трябва да бъде, то трябва да се стремите да постигнете нещо повече.

Начин на живот

Философията, отношението към живота, действието и резултатите формират вашия начин на живот. Много хора са се научили да печелят добре, но не знаят как да живеят добре. Някои обясняват негативното си отношение към живота с ниските си доходи. Те си мислят, че ако решат своите финансови проблеми, ще бъдат щастливи. Джим Рон смята, че докато тези хора не осъзнаят, че щастието е причината, а богатството само следствие, животът им едва ли ще се промени. Начинът на живот е отражение на отношението ни към него. Както вече разбрахте, това, което чувствате, и това, което считате за ценно е част от мисловния процес. Именно той в крайна сметка определя какво привличате в живота си. Ако сте недоволни от сегашните си обстоятелства, можете да ги промените просто променяйки мислите и чувствата си.

Начинът на живот е отражение на това, което представлявате – какво мислите, какво правите, как се чувствате, накъде отивате, как се обличате, какъв автомобил карате, какви развлечения предпочитате. Начинът на живот е съчетание на реалните ценности и стил, изтънченост и интелект. Дали ще прочетете книга, ще седнете пред телевизора, ще разговаряте с децата си, ще се забавлявате с приятелите – всичко това зависи от вашето отношение към живота и вашите ценности като личност. Всички хора могат да постигнат успех. Животът е пълен с нови възможности, възползвайте се от тях.

Основните казуси, които книгата решава

Успехът зависи от три важни аспекта в живота на хората. Те са: 

  1. Какво знаят и научават. 
  2. Как се отнасят към това, което знаят и какви са техните чувства. 
  3. Какво правят с това, което знаят и чувстват. 

Въпреки, че много хората успяват да изградят правилна философия, да имат положително отношение към живота и да действат мигновенно, те не успяват да постигнат мечтите си. Основните причини за това са отлагането и примиряването с настоящия начин на живот.  Часовникът тиктака непрекъснато. Способни сте да постигнете всичко каквото поискате, ако започнете още сега. Да реализирате пълния си потенциал не е трудно, но също така е лесно да не го направите. Не отлагайте за утре. Започнете да подреждате петте основни фрагмента от мозайката на живота още днес. 

Ползи от книгата

Книгата учи читателите, че тяхната лична философия определя отношението им към живота. Отношението към живота определя действията. Те от своя страна водят до крайния резултат, а той определя начина на живот. Авторът смята, че личната философия, отношението към живота и действията са основните причини, които пораждат следствията. Самите следствия са  резултатите и начинът на живот. За да промените следствието трябва да въздействате на причината. Само така ще постигнете дълготраен успех и щастие.

Чуйте ключовите моменти от световноизвестни заглавия в Бързи Книги – първото мобилно приложение за аудиорезюмета на книги в България.   


Свалете приложението Бързи Книги безплатно сега:


банер вайбър

MADAMSKO NEWSLETTER. Абонирай се >>>

* indicates required
Share With: