Георги Победоносец

църква на Богородица на рифа и остров Свети Георги в Которския залив Остров Свети Георги

На 6 май отдаваме почит на храбрия великомъченик – Георги Победоносец, който до последния си дъх се уповавал на Бога и завършва своя храбър и мъченически живот с думите: „Господи, чуй ме! Приеми моята душа в мир!“.