подкрепа на жени преживели домашно насилие

Сороптимист прочети знаците

Международен ден за елиминиране на насилието над жени е отбелязан за първи път през 1999 година от ООН на 25 ноември. Тази дата е символична, тъй като отбелязва убийството на трите сестри Мирабал, политически активистки в Доминиканската република, през 1961 г.