психолог

депресия

Докато определяме раждането като един от най-значимите събития в живота на едно семейство, може би е добре да обърнем поглед и към преживяванията, като депресия, на всяка майка, която се изправя пред това предизвикателство.

Психолог или психиатър

Питали ли сте се, каква всъщност е работата на един психолог и какво я различава от тази на психиатъра. Има ли разлика, каква е тя и към кого и кога трябва да се насочите Вие? Често в кабинета чуваме думите “Ами какво, сега аз луд ли съм?” И да си признаем трудно намираме правилните думи, с който да отговорим на този въпрос. Обикновено отговорът е НЕ, но истински тревожно за

Даниел Лумер

“Лечението на прошката” е семинар пътешествие насочен към лекари, психолози и терапевти, преподаватели и студенти На 28 февруари международно признатият лектор и писател доцент Даниел Лумера ще проведе своя първи семинар в България. “Лечението на прошката” е семинар пътешествие, който разглежда философия, родена, за да подобрява качеството на живот във всички негови аспекти (личен, релационен и социален). Знанията и уменията, придобити по време на специализирания семинар, намират приложение в здравеопазването,