психопатология

лудост

Запитвали ли сте се как нещо обявявано за абсолютна патология преди десетилетия, в днешно време се приема повече от нормално ? Споровете за това какво е гениалност, норма, патология, свръх намеса ги е имало преди нас и ще останат и след нас. Много теоретици са на различно мнение за тънката граница между здраве и болест в психопатологията. В същият ред на мисли границата между гениалността и лудостта е почни незабележима.