HomePosts Tagged "Сороптимист България"

Сороптимист България Tag

Виж още...

Лидерска Академия на Soroptimist 2023: Формиране на социално ангажирани лидери на бъдещето

„Овластяване на жени и момичета. Да живеят мечтите им!“ е мотото на едноседмичната международна лидерска академия, което събира жени и момичета от България, Турция, Полша, Холандия, Кувейт, Румъния

През 2022 г. Сороптимист в България отваря международни стипендиантски програми и серия инициативи в сферата на образованието и социалното предприемачество