успех

Кампанията "Знаеш ли какво дишаш?" е отличена с награда

Партньорите в кампанията организират уебинар на тема: „Как влияе въздухът в затворените помещения върху продуктивността и здравето ни?“