HomePosts Tagged "чистота"

чистота Tag

Виж още...

Почистването е ключов аспект от поддържането на здравословната среда в дома ви, но знаете ли, че може да бъде скъпо и вредно за околната среда?

Пролетта е тук, а с нея в някои домове идва и традицията за пролетно почистване.

Множество проучвания доказват пряката връзка между чистия офис и продуктивността на служителите. Повече от 90% от анкетираните в изследване на Staples Corporation по темата споделят, че се чувстват по-продуктивни в чист и поддържан офис, а близо 80%, че в такава среда се повишава качеството им на работа. Други проучвания посочват, че недобре почистения офис влияе негативно и на концентрацията на хората в него.