Инес Кристо

аутисти

Липсата на общителност или натрапливост винаги може да се припише на признаци на гений. Не толкова отдавна диагнозата „аутизъм“ означаваше тежка форма на разстройство, при което човек имаше сериозни проблеми с комуникативните умения. Сега обаче стана ясно, че ситуацията не винаги може да бъде описана само в бели или черни цветове. Днес е прието да се говори за аутистичния спектър, който включва и по-леки форми на това състояние. Интересното е,

църква на Богородица на рифа и остров Свети Георги в Которския залив Остров Свети Георги

На 6 май отдаваме почит на храбрия великомъченик – Георги Победоносец, който до последния си дъх се уповавал на Бога и завършва своя храбър и мъченически живот с думите: „Господи, чуй ме! Приеми моята душа в мир!“.